Poděkování magistrátu města Brna za neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2021

Softballový klub Cats Brno – Hroch, p.s. touto cestou děkuje magistrátu města Brna za neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna ve výši 127.000,- Kč na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v softballu, a 48.000,- na zabezpečení celoroční činnosti mládeže i dospělých v softballu.

Pevně doufáme, že nám město Brno zachová přízeň i do budoucího období.