Poděkování magistrátu města Brna za neinvestiční dotaci

Poděkování magistrátu města Brna za neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna pro rok 2022

Softballový klub Cats Brno – Hroch, p.s. touto cestou děkuje magistrátu města Brna za neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna ve výši 171 000,- Kč na zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v softballu, a 57 000,- na zabezpečení celoroční činnosti mládeže i dospělých v softballu.

Pevně doufáme, že nám město Brno zachová přízeň i do budoucího období.